இன்டர்கிரிட்டி ஐக்கன்  2020

நேர்மைத்திறன் விருது என்பது நேர்மையான அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களைத் தேடி பிரஜைகளினால் நடத்தப்படுகின்ற உலகளாவிய பிரச்சாரமாகும். நேர்மை மற்றும் தனிப்பட்ட பொறுப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தினை எடுத்து விளக்குவதற்கான நேர்மைத்திறன் எனும் எண்ணக்கருவினைப் பற்றிய கலந்துரையாடலினை இது உருவாக்க நாடுகின்றது. புதிய தலைமுறையினர் மிகவும் செயற்திறன்மிகு அரச ஊழியர்களாக ஆகுவதற்கு இது ஊக்குவிப்பை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதற்கான கட்டமாக தேசிய ஊடகங்கள் மூலம் நேர்மைத்திறன் பற்றிய தொடர் பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பிரஜைகளுக்கு இந்த விருதுக்கான விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நியமன காலத்தில் தொண்டர்களின் அணியொன்று நாடு முழுவதும்; பயணம் செய்து நியமனங்களை உறுதிப்படுத்துவதில் உதவி செய்கிறது. நியமிக்கப்படுபவர்களின் 30 பேர்களைக்கொண்ட இறுதி பட்டியல் சுயாதீனமான நடுவர் குழாம் ஒன்றினால் இறுதி ஐந்து பேரைக்கொண்ட இறுதி பட்டியலாகச் சுருக்கப்படுகின்றது.

இறுதியான பட்டியலில் இடம்பெறுவோரின் வரலாறு அதாவது அவர்களது பின்புலம், அவர்கள் என்ன செய்துள்ளனர், அவர்கள் எதிர்கொண்ட தடைகள், அவர்களின் பணியின் தாக்கம் மற்றும் அவர்களது கனவுகள் ஆகியவை காணொளியாக்கப்பட்டு தேசிய டிஜிட்டல் ஊடகத்தில் ஒளிபரப்பப்பட்டு இணையத்தளத்திலும் சமூக ஊடகத்திலும் வெளியிடப்படும். இது இணையத்திலும் இணையம் அல்லாத தளங்களிலும்; தேசிய கலந்துரையாடலினை உருவாக்குகின்றது. குறுஞ்செய்திச் சுருக்கக் குறியீடுகளின் மூலமாகவும் இணையத்தளத்தின் மூலமாகவும் பிரஜைகள் அவர்களுக்கு விருப்பமானவர்களுக்கு வாக்களிக்கலாம்.

நடுவர் குழாம்

தர்மசிறி நாணயக்கார

முன்னாள் பிரதி ஆணையாளர் உள்;ளூராட்சி திணைக்களம் - மேல் மாகாணம்

எம்.எம்.முஹம்மட்

முன்னாள் தேர்தல்கள் ஆணையாளர் - தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

எம்.டி.ஏ. ஹெரல்ட்

ஓய்வு பெற்ற பிரதி கணக்காளர் நாயகம் மற்றும் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனலின் முன்னாள் தவிசாளர்.

ஹேமந்தி குணசேக்கர

இலங்கை உள்ளூராட்சி அதிகாரசபைகளின் கூட்டமைப்பின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் மற்றும் local Government Initiative Network ன் பணிப்பாளருமாவார்.

எம்.எஸ்.தேவகௌரி

சுதந்திர ஊடகவியலாளர், விரிவுரையாளர் மற்றும் ஊடகப் பயிற்றுவிப்பாளர்

செயன்முறை

ஜூன்

நடுவர் குழாமினை நியமித்தல்

ஜூன் – ஆகஸ்ட்

நேர்மைத்திறன் விருது நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை ஆரம்பித்தல்
அச்சு, இலத்திரனியல் மற்றும் ஒன்லைன் ஊடகம் மூலமாக வேட்புமனுக்களைக் கோருதல்
வேட்பு மனுக்களைத் தரம் பிரித்து, பொருத்தமற்ற நியமனங்களைப் புறக்கணித்தல்

ஜூன் – ஆகஸ்ட்

தொண்டர்களினால் மிகவும் பரந்தளவில் பின்புலங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் உண்மைத்தன்மையினைப் பரிசீலித்தல்

செப்டம்பர்

நடுவர் குழாமினால் பரீட்சிக்கப்பட்ட நியமனங்களை மதிப்பிட்டு இறுதி 5 வேட்பாளர்களினைத் தெரிவு செய்தல்

அக்டோபர் – நவம்பர்

இறுதியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களை பற்றிய காணொளிகளை தயாரித்தலும் வெளியிடுதலும்.

நவம்பர் – டிசம்பர்

பகிரங்க வாக்கெடுப்பு

டிசம்பர்

விருது வழங்கும் வைபவம்

தகைமை

தகைமை

அரசாங்க ஊழியர்கள் பொதுமக்களுடனான அவர்களது ஈடுபாட்டின் போது நேர்மைத்திறனினை வெளிக்காட்டுபவர்களாக இருக்க வேண்டுமென்பதுடன் அவர்கள் தமது சேவைகளை வழங்குவதில் தமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு செயற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதுவே போட்டிக்கான தகைமைகள் ஆகும். போட்டியில் பங்குபற்றுபவர்களது நடத்தை உன்னதமான பண்புகளைக் கொண்டவதாகவூம் மெச்சத்தக்கதாகவூம் இருக்க வேண்டுமென்பதுடன் இவர்களின் நடத்தையானது மற்றவர்களையூம் கவரக்கூடியதாகவூம் தூண்டக்கூடியதாகவூம் இருக்க வேண்டும். உள்ளுhர் மட்ட அதிகாரிகளுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படும். ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் ஓய்வூ பெற்ற உத்தியோத்தர்கள் தகைமையூடையவர்களாக ஆக மாட்டார்கள்.

விண்ணப்பதாரிஇ
• இலங்கைப் பிரஜையாக இருக்க வேண்டும்.
• அரசாங்கத்திலோஇ முகவர் நிறுவனத்திலோ அல்லது திணைக்களமொன்றிலோ ஓய்வூ பெறுவதற்கு ஐந்து வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலத்தை உடையவராக இருக்க வேண்டும்.
• நேர்மைத்திறன் விருதுக்காக விண்ணப்பிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்திலே அரசாங்கப் பதவியில் குறைந்தது 5 வருடம் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும்.
• அரசாங்க உத்தியோகத்தராக ஃ சிவில் சேவை உத்தியோகத்தராக தனது கடமை களையூம் பொறுப்புக்களையூம் நேர்மையூடன் நிறைவேற்றியவராக இருக்க வேண்டும்.
• குற்றச்செயல்கள்இ ஊழல் மற்றும் எவ்வகையிலுமான அதிகார துஸ்பிரயோகம் ஆகியவை தொடர்பாக குற்றம் சாட்டப்படாதவராகவூம் எந்தவொரு ஒழுங்குபடுத்தல்; அமைப்பினாலும் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படாதவராகவூம் இருக்க வேண்டும்.
• பிரச்சாரம் மற்றும் பகிரங்க வாக்கெடுப்புச் செயன்முறையில் பங்குபற்றத் தயாரானவராக இருக்க வேண்டுமென்பதுடன் நீதிபதிகள் குழாம் மற்றும் பொதுமக்களின் தீர்மானத்திற்கு இயைபுறுபவராக இருக்கவேண்டும்.
• உள்ளுhர் தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்களில் வெளியிடப்படுவதற்காக புகைப்படம் எடுப்பதற்கும் காணொளி; எடுப்பதற்கும் ஆர்வமுடையவராக இருக்க வேண்டும்.

தெரிவடிப்படை

நியமனமானது பின்வரும் தெரிவடிப்படைகள்; ப+ர்த்தி செய்யப்படுவதை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

• பொறுப்பேற்கப்பட்டுள்ள முன்னெடுப்புக்களின் தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம்
• பின்வருவனவற்றிற்கு நீட்சி அடைகின்ற தனிப்பட்ட மட்டத்திற்கு அப்பால் எடுக்கக்கூடிய இந்த முயற்சி ஃ செயற்பாடு ஏற்;படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தின் அளவூ

– நிறுவனம்
–  உள்ளுhர் மட்டம்
– தேசிய மட்டம்
– சர்வதேசப் மட்டம்

• இவ்வாறான தகைமைகளை கொண்டிருப்பவரினால் உறுதியானதும் கடினமானதும் என அவர் நினைக்கக்கூடிய உறுதியான சவால்களை அவர் எந்தளவிற்கு வெற்றி கொண்டுள்ளார்.
• சாதகமான பெறுபேற்றினை அடைவதற்கு மேற்கொண்ட தனிப்பட்டஇ பொருளாதாரஇ பௌதீகஇ சமூகஇ தொழில் ரீதியான அல்லது நிறுவன ரீதியான தியாகங்களின் அளவூ
• அரசாங்க சேவையில் முன்னெடுப்புகளை ஒரு ஒப்பீட்டு நியமக்குறியாகப் பயன்படுத்துவ தற்கான ஆற்றல்.
• பொறுப்பேற்கப்பட்டுள்ள முன்னெடுப்புக்களில் ஈடுபடுவதற்காக பதவி வழங்கியூள்ள வாய்ப்பினை அவர் ஒரு வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்துகின்ற மட்டம்.
• நியமிக்கப்படுபவர் நேர்மைத் திறனுக்காகவே நியமிக்கப்படுகின்றார் என்பதில் தௌpவாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக சமுதாயத்தில் வெறுமனே தனது பணியை ஆற்றுவதற்காக அல்ல.

விண்ணப்ப படிவம்

Download Application [English/Sinhala/Tamil]

සිංහල

 

DOWNLOAD PDF

ENGLISH

 

DOWNLOAD PDF

தமிழ்

 

DOWNLOAD PDF

தொடர்பாக அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இலங்கையில் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள்

இலங்கை நாட்டினை சேர்ந்த ஏதேனுமொரு அரசாங்க ஊழியராக இருக்கலாம். ஆனால் அதிகாரசபைஇஅரச திணைக்கள சபைஇஅரச கூட்டுத்தாபனங்களை அல்லது பாதுகாப்பு சேவை மையத்தை சேர்ந்த ஒரு நிரந்தர ஊழியராக இருக்க முடியாது.

நேர்மைத்திறன் என்பது என்ன?

நேர்மைத்திறன் என்பது அடிப்படையில் ஊழலின்மையை விளக்கப்படுத்துகின்றது. அதனை விரிவாக விளக்கும் போது தனது கடமையை தவிர்த்து மேலதிகமான சேவைகளை மக்களுக்கு வழங்குபவராகவூம் அதே சமயம் நேர்மையாகவூம் வலுவான கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பவராகவூம் உள்ள ஒரு நபரை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் ஒரு விடயம் ஆகும்.

நியமனங்கள்

யாரும் ஒரு வேட்பாளராக நியமிக்கப்படலாம் (மாதிரி நியமனப் படிவத்திற்கு பின்னிணைப்பு யூ யினைப் பார்க்கவூம்). நியமனப்படிவம் பின்வரும் ஊடகங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்படலாம்.

• இணையத்தளம் www.integrityicon.lk
• மின்னஞ்சல் icon@tisrilanka.org
• கையினால் எழுதப்பட்ட மற்றும் அச்சிடப்பட்ட பத்திரங்களை 5/1 எலிபேங்க் வீதிஇ கொழும்பு 05 இலுள்ள நிறுவனத்தில் நேரடியாகக் கையளிக்கலாம். அல்லது இந்த முகவரிக்குத் தபாலில் அனுப்பலாம்.

நியமன விண்ணப்பப்படிவம் தொடர்பாகவூம் செயன்முறை தொடர்பாகவூம் தௌpவூபடுத்தல்கள் தேவைப்படின் தயவூசெய்து எமது தொலைபேசி இலக்கத்தினைத் தொடர்பு கொள்ளவூம். 0711295295

SHORT APPLICATION FORM

If you want to nominate person, Please send basic information first by filling our short application form. Please click below button for application form.

location-icon

ADDRESS

Transparency International Sri Lanka,

5/1, Elibank Road,

Colombo 05,

Sri Lanka

Time: 8:30 AM to 5:00 PM [Monday to Friday]

email-icon

CONTACT

idol@tisrilanka.org

0711 295 295   -or –   076 117 33 44

back to top